Новини, Събития

Летни детски занимания – „The body / Clothes“

20.06.2022 – Занимание „The body / Clothes“ – Част от модул „Английски език“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.