Новини, Събития

Летни детски занимания – „Животни и местообитание“

15.06.2022 – Занимание „Животни и местообитание“ – Част от модул „Природа“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.