Новини, Събития

Участие в обучение на тема „Онлайн комуникации и социални мрежи“

Екипът на НЧ „Съвременник-1986“ полага всички усилия, за да надгражда своите знания и компетенции, и да повишава своята квалификация. В тази връзка читалищният секретар взе участие и успешно завърши обучение на тема „Онлайн комуникации и социални мрежи“.
(Подписите са заличени във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни).