Новини, Събития

Обучение „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“ – част 3

31.01.2021 г. – Участие на читалищния секретар в обучение „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“, реализирано като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Новини, Събития

Обучение „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“ – част 2

30.01.2021 г. – Участие на читалищния секретар в обучение „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“, реализирано като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Новини, Събития

Обучение „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“ – част 1

29.01.2021 г. – Участие на читалищния секретар в обучение „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“, реализирано като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Новини, Събития

Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 4

Участие на читалищния секретар в Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 4, което се провежда в рамките на инициативата TechSoup Europe със съдействието на Funky citizens и Коалиция за медийна грамотност.

Новини, Събития

Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 3

Участие на читалищния секретар в Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 3, което се провежда в рамките на инициативата TechSoup Europe със съдействието на Funky citizens и Коалиция за медийна грамотност.

Новини, Събития

Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 2

Участие на читалищния секретар в Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 2, което се провежда в рамките на инициативата TechSoup Europe със съдействието на Funky citizens и Коалиция за медийна грамотност.

Новини, Събития

Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 1

Участие на читалищния секретар в Обучение за ментори по медийна грамотност за възрастни хора – модул 1, което се провежда в рамките на инициативата TechSoup Europe със съдействието на Funky citizens и Коалиция за медийна грамотност.

Новини, Събития

Отбелязване на 145 г. от рождението на Джек Лондон

Днес в библиотеката на читалището отбелязваме 145 г. от рождението на Джек Лондон – американски писател /1876–1916/.