2014 – ЧЕТЯЩИТЕ ХОРА НА БИБЛИОТЕКА „Съвременник-1986“


12

За отминалата 2014 г. библиотеката при НЧ”Съвременник – 1986” имаше 8570 посещения , заети книги – 17371 тома от 584 читатели. От тях 138 са мъжете, а 446 – жени. И може би затова най-активният читател на библиотеката е дама – Марияна Каймакчиева. 206 са читателите до 14 годишна възраст. Сред тях първенство по четене води първокласника от ОУ „Петър Берон” – Георги Андонов
Людмила Филипова е съвременният български автор, чиито книги най-често са заемани в библиотека през отминалата година. В класацията за най-често заемани книги, написани от български писатели се подреждат и Валери Петров, Милен Русков , Калин Терзийски, Захари Карабашлиев и Ивинела Самуилова.
Сред чуждите автори най-четена бе Даниел Стийл, а несъмнено сред детските автори първенството е за Джеф Кини с поредицата „Дневникът на един Дръндьо”.
Да си пожелаем една ползотворна 2015 година с все по-четящи хора.

Библиотекар: Люба Костадинова