195 г. от рождението на Карло Колоди

Отбелязване на 195 г. от рождението на Карло Колоди – италиански белетрист и публицист /1826–1890/. Мултимедийна презентация в библиотеката с децата от Детска любознателница „В царството на книгите“.