19.10.2018 г. – „Екскурзия в библиотеката“

По време на своята „Екскурзия в библиотеката“ четвъртокласниците от класа на г-жа Станимира Аракшиева в СУ „Софроний Врачански“ получиха информация за пътя, който извървява книгата докато стигне до читателя. Научиха какво е каталог и защо книгата има точно определено място на лавицата. С голям интерес подредиха върнатите книги в Детския отдел с помощта на Тошко и Йоанка от Детската любознателница. А за награда Тошко им прочете приказката, която сам той написа.