Участие на Женски народен хор в празнична среща на „Клуб за пълноценен живот“


h

На 18 януари Женски народен хор за обработен фолклор с ръководител Елена Петкова участва с фолклорна програма в празничната среща на „Клуб за пълноценен живот“- Пловдив