15.11.2018 – „Фолклорни искрици“ и „Хляб за надежда“