01.11.2018 – мултимедийна презентация и Ден на отворените врати в библиотеката